Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03‑01)
Vurderingsordning

Sluttvurdering