Maanadaltese

DalteseTæjmoeh ållesth
1.–7. trinn478 timar

Noeredaltese

DalteseTæjmoeh ållesth
8.–10. trinn223 timar

Studijeryörjeden ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Vg1 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar
Vg2 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar
Vg3 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar

Barkoefaageles ööhpehtimmieprogramme

DalteseTæjmoeh ållesth
Vg156 timar
Vg256 timar