The primary school level

YearTeaching hours in total
1.–7. trinn478 timar

The lower secondary school level

YearTeaching hours in total
8.–10. trinn223 timar

General studies programme

YearTeaching hours in total
Vg1 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar
Vg2 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar
Vg3 (gjelder ikke for idrettsfag og musikk, dans og drama)56 timar

Vocational programmes

YearTeaching hours in total
Vg156 timar
Vg256 timar