Lásjmudallama (KRO01‑05)
Máhtudakulme ja árvustallam

Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme 2. jahkedáse maŋŋela

 • åtsådit
  ietjas rubbmelasj labudallamav ståhkamin ja ietjá dåjmajn, aktu jali iehtjádij siegen
 • åtsådit
  ja
  tjadádit
  vuodolabudallamijt dagu biehket, vádtset, viehkat, tjiŋŋgot, tjiellit, sæjvvot, jårggålit ja jållurit iesjguhtik birrasijn ietjasa ævtoj milta
 • hárjjidallat
  bálkestit ja duosstot iesjguhtiklágásj ræjdojt ja bállojt ja daj ståhkat
 • ståhkat ja liehket iehtjádij siegen dåjmajn iesjguhtiklágásj labudallambirrasijn
 • ståhkat ja tjadádit vuodohárjjidusájt hárjjánit tjáhtjáj, dagu buoktjalit, gårvvot, bessat åvddålijguovlluj, gahppadit tjáhtjáj ja orientierit tjátjen
 • dádjadit
  ja praktisierit álkkes njuolgadusájt gåktu iehtjádij siegen labudallat duon dán dåjman
 • åtsådit
  luondov lahkabirrasin iesjguhtiklágásj dåjmaj jagev birra
 • dádjadit
  ja praktisierip tuvra njuolgadusájt ja gárvvunit dálke milta
 • hárjjidallat
  liehket jasska jåhtulagán
 • hárjjidallat
  jasska jåhtet tjátjij milta ja máhttet viehkev ánodit

Åhpadattijn árvustallam