Foto og grafikk (KDA06‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Skapande arbeid og visuelle verkemiddel

Teknikk, materialer og verktøy

Foto og grafikk i kontekst