Foto og grafikk (KDA06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål Foto og grafikk 1

 • eksperimentere analogt og digitalt med biletmediet i ulike verktøy, og
  reflektere
  over resultatet
 • gjere greie for
  bruk av visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafikk og
  bruke
  det i eige uttrykk
 • utforske
  ulike stilretningar og etniske kulturuttrykk, og
  bruke
  dette som inspirasjon for eige arbeid
 • utforske
  korleis ulike kamerainnstillingar påverkar estetikken, og
  nytte
  dei som verkemiddel i visuell historieforteljing
 • presentere
  og montere eigne og andre sine arbeid i fysiske og digitale utstillingsrom
 • bruke
  ny og etablert teknologi og programvare i skapande prosessar
 • utforske
  ulike biletsjangrar og
  bruke
  erfaringa til å kommunisere stemning, bodskap og meining
 • analysere
  komposisjon, skrift og layout i visuelle ytringar, og
  bruke
  dette i planlegging og utvikling av eige arbeid
 • reflektere
  over reglar for kjeldebruk, opphavsrett og kreditering, og følgje desse i eige arbeid
 • bruke
  materiale, verktøy og utstyr i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering