Foto og grafikk (KDA06‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar