Foto og grafikk (KDA06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål Foto og grafikk 2

 • fortelje ei historie analogt og digitalt gjennom å utforske
  potensialet i biletmediet og reflektere
  over resultatet
 • utforske
  visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafiske uttrykk og reflektere
  over korleis verkemiddel er brukte
 • eksperimentere med ulike fotografiske uttrykk i arbeid med visuell historieforteljing
 • analysere
  arbeid frå ulike biletsjangrar, stilretningar og etniske grupper, og bruke
  element frå dette i eige arbeid
 • eksperimentere med publisering og visningsrom i presentasjon av eige og andre sitt arbeid
 • kombinere ulike teknologiar, programvarer og medium i utvikling av eige arbeid
 • drøfte
  bruk av komposisjon, skrift og layout i visuelle ytringar og kommunisere stemning, ulike bodskapar og meining ved hjelp av ulike verkemiddel
 • gjere greie for
  lov om opphavsrett, åndsverkslova og etiske omsyn rundt personvern og følgje dei i eige arbeid
 • følgje retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit i arbeid med materiale, verktøy og utstyr

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering