Tverrfaglege temaKunst og skapande arbeid (KDA03‑02)

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling