Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Tverrfaglege tema

Ingen valde

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling