Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar