Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Kjerneelement

Uttrykk og materialer

Kunstnarlege prosessar

Kunst i kontekst