KjerneelementKunst og skapande arbeid (KDA03‑02)

Uttrykk og materialer

Kunstnarlege prosessar

Kunst i kontekst