Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Kjerneelement

Ingen valde

Uttrykk og materialer

Kunstnarlege prosessar

Kunst i kontekst