Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar