Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 3

 • reflektere
  over og anvende
  forpliktende samarbeid og fair play
 • utvikle
  og bruke
  ferdigheter gjennom målrettet trening i et variert utvalg av idretter
 • vurdere
  utbyttet av turer og aktiviteter
 • anvende
  motoriske ferdigheter, kreativitet og allsidighet i lek og aktiviteter
 • utvikle
  basisegenskaper gjennom systematisk trening
 • gjennomføre
  treningsplaner og vurdere
  betydningen av systematisk trening
 • planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  turer med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor et bærekraftig friluftsliv er sentralt
 • reflektere
  over hvordan egen deltakelse i friluftsliv har betydning for samarbeid og fellesskap

Underveisvurdering

Standpunktvurdering