Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 3

  • reflektere over og anvende forpliktende samarbeid og fair play
  • utvikle og bruke ferdigheter gjennom målrettet trening i et variert utvalg av idretter
  • vurdere utbyttet av turer og aktiviteter
  • anvende motoriske ferdigheter, kreativitet og allsidighet i lek og aktiviteter
  • utvikle basisegenskaper gjennom systematisk trening
  • gjennomføre treningsplaner og vurdere betydningen av systematisk trening
  • planlegge, gjennomføre og vurdere turer med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor et bærekraftig friluftsliv er sentralt
  • reflektere over hvordan egen deltakelse i friluftsliv har betydning for samarbeid og fellesskap

Underveisvurdering

Standpunktvurdering