Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 2

 • anvende
  forpliktende samarbeid og fair play
 • utvikle
  ferdigheter og gjennomføre
  målrettet trening i et variert utvalg av idretter fra ulike miljøkategorier
 • reflektere
  over erfaring fra turer og aktiviteter
 • utforske
  og vise allsidighet i lek og aktiviteter i ulike miljøkategorier
 • utvikle
  fysiske, psykiske og koordinative egenskaper gjennom målrettet trening
 • gjennomføre
  treningsplaner og reflektere
  over betydningen av målrettet trening
 • planlegge
  , gjennomføre
  og vurdere
  tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor naturopplevelsen står sentralt
 • utvikle
  og anvende
  basisferdigheter i friluftsliv på en hensiktsmessig og bærekraftig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering