Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 1

 • gjennomføre samarbeid og fair play
 • bruke ferdigheter og gjennomføre målrettet trening i et variert utvalg av idretter fra ulike miljøkategorier
 • reflektere over egen praksis og opplevelser i trening og på tur
 • bruke ulike ferdigheter i svømming til livberging i vann
 • utforske og gjennomføre leker og aktiviteter i ulike miljøkategorier
 • gjennomføre målrettet trening av fysiske og koordinative egenskaper
 • gjennomføre kortsiktige planer og forstå betydningen av treningsplanlegging
 • planlegge og gjennomføre tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer
 • bruke redskaper, utstyr, mat og bekledning på en hensiktsmessig og sikker måte
 • planlegge og gjennomføre dagsopplegg hvor mestring av friluftslivaktiviteter står sentralt
 • planlegge og gjennomføre skadeforebyggende trening

Underveisvurdering

Standpunktvurdering