Aktivitetslære (IDR01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter aktivitetslære 1

 • gjennomføre
  samarbeid og fair play
 • bruke
  ferdigheter og gjennomføre
  målrettet trening i et variert utvalg av idretter fra ulike miljøkategorier
 • reflektere
  over egen praksis og opplevelser i trening og på tur
 • bruke
  ulike ferdigheter i svømming til livberging i vann
 • utforske
  og gjennomføre
  leker og aktiviteter i ulike miljøkategorier
 • gjennomføre
  målrettet trening av fysiske og koordinative egenskaper
 • gjennomføre
  kortsiktige planer og forstå
  betydningen av treningsplanlegging
 • planlegge
  og gjennomføre
  tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer
 • bruke
  redskaper, utstyr, mat og bekledning på en hensiktsmessig og sikker måte
 • planlegge
  og gjennomføre
  dagsopplegg hvor mestring av friluftslivaktiviteter står sentralt
 • planlegge
  og gjennomføre
  skadeforebyggende trening

Underveisvurdering

Standpunktvurdering