Gyldighet og innføringAktivitetslære (IDR01‑02)

Gjeldende versjon

Aktivitetslære 1 (kompetansemål)

Aktivitetslære 2 (kompetansemål)

Kommende versjon

Aktivitetslære 1 (kompetansemål)

Aktivitetslære 2 (kompetansemål)

Aktivitetslære 3 (kompetansemål)