Vg3 helsesekretær (HSE03‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar