Fremmedspråk (FSP01‑02)
Kjerneelementer

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

Språklæring og flerspråklighet

Språk og teknologi