Fremmedspråk (FSP01‑02)
Kjerneelementer

Kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

Språklæring og flerspråklighet

Språk og teknologi