Fremmedspråk (FSP01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier