Fremmedspråk (FSP01‑02)
Vurderingsordning

Denne læreplanen er ikke lenger gyldig

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister