Vg3 energimontørfaget (EMO03‑02)
Kjerneelementer

Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet

Overføring og fordeling av elektrisk energi

Drift og vedlikehold

Planlegging og dimensjonering

Elektronisk kommunikasjon