Vg3 energimontørfaget (EMO03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier