Grunntrening i dans (DAN01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter grunntrening i dans 1

 • utforske
  og prøve ut treningsformer for å fremme utvikling i dans, alene og sammen med andre
 • beskrive
  og reflektere
  over sammenhengen mellom trening, restitusjon og skadeforebygging for dansere
 • beskrive
  og prøve ut mentale strategier for å fremme egen utvikling i dans
 • gjøre rede for
  forholdet mellom kosthold og treningsutbytte og bruke
  denne kunnskapen i eget arbeid med dans
 • undersøke kroppens oppbygning og funksjon, og bruke
  kunnskap om anatomi i arbeid med trening og danseutøvelse
 • reflektere
  over sammenhenger mellom trening, bevegelsesglede og helse for dansere

Underveisvurdering

Standpunktvurdering