Grunntrening i dans (DAN01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter grunntrening i dans 1

  • utforske og prøve ut treningsformer for å fremme utvikling i dans, alene og sammen med andre
  • beskrive og reflektere over sammenhengen mellom trening, restitusjon og skadeforebygging for dansere
  • beskrive og prøve ut mentale strategier for å fremme egen utvikling i dans
  • gjøre rede for forholdet mellom kosthold og treningsutbytte og bruke denne kunnskapen i eget arbeid med dans
  • undersøke kroppens oppbygning og funksjon, og bruke kunnskap om anatomi i arbeid med trening og danseutøvelse
  • reflektere over sammenhenger mellom trening, bevegelsesglede og helse for dansere

Underveisvurdering

Standpunktvurdering