vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier