vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister