Vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Helse, miljø og sikkerhet

Systemforståelse

Verkstedtjeneste og dokumentasjon