Vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03‑03)
Vurderingsordning

Sluttvurdering