Vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier