Vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03‑03)
Gyldighet og innføring

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått