Byggdrifterfaget (BDR03‑02)
Kjerneelementer

Drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg

Økonomisk planlegging og styring

Helse, miljø og sikkerhet