Endring i Læreplan i byggdrifterfaget

Endringen trer i kraft 1.8.2022 og gjelder læreplanen som har koden BDR03‑02.

Ett kompetansemål er endret i læreplanen. 

Kompetansemålet lød tidligere "oppdage skadedyr, iverksette skadedyrbekjempelse og velge giftstoffer som minimerer miljøbelastningen".

Kompetansemålet er endret til "oppdage skadedyr, iverksette skadedyrbekjempelse etter gjeldende regelverk og kontakte skadedyrkontroll ved behov".

Kompetansemålet er endret for å være i tråd med § 3.1 i forskrift om skadedyrbekjempelse.

Se læreplanen