Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier