Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister