Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • yte service og bruke
  relasjonsferdigheter i møte med kunder, kolleger og annet helsepersonell
 • kommunisere tydelig og presist og på en måte som gir trygghet og tillit
 • ekspedere e-resepter og veilede i selvvalget i apotek
 • bidra til kundemedvirkning og ivareta taushetsplikt, personvern og yrkesetikk i apotek
 • bruke
  digitale ressurser og vise digital dømmekraft i yrkesutøvelsen
 • bruke
  faguttrykk i apoteket
 • medvirke til tverrfaglig samarbeid og profesjonell yrkesutøvelse i apotek

Underveisvurdering

Standpunktvurdering