Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter helseveiledning i apotek

 • gjøre rede for
  de vanligste legemiddelgruppene og medikamentene og deres virkning i kroppen og anvende
  regelverk for utlevering
 • veilede i teknisk bruk av legemidler og andre apotekvarer og tekniske hjelpemidler
 • kartlegge kundens helsesituasjon og vurdere
  om kunden trenger hjelp av annet helsepersonell og medvirke til slik hjelp
 • vurdere
  legemiddelformer, styrke, mengde og måleredskap for å veilede i riktig bruk
 • utføre helsetjenester etter gjeldende prosedyrer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering