Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • yte service og bruke relasjonsferdigheter i møte med kunder, kolleger og annet helsepersonell
  • kommunisere tydelig og presist og på en måte som gir trygghet og tillit
  • ekspedere e-resepter og veilede i selvvalget i apotek
  • bidra til kundemedvirkning og ivareta taushetsplikt, personvern og yrkesetikk i apotek
  • bruke digitale ressurser og vise digital dømmekraft i yrkesutøvelsen
  • bruke faguttrykk i apoteket
  • medvirke til tverrfaglig samarbeid og profesjonell yrkesutøvelse i apotek

Underveisvurdering

Standpunktvurdering