Vg3 apotekteknikk (APO03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter helseveiledning i apotek

  • gjøre rede for de vanligste legemiddelgruppene og medikamentene og deres virkning i kroppen og anvende regelverk for utlevering
  • veilede i teknisk bruk av legemidler og andre apotekvarer og tekniske hjelpemidler
  • kartlegge kundens helsesituasjon og vurdere om kunden trenger hjelp av annet helsepersonell og medvirke til slik hjelp
  • vurdere legemiddelformer, styrke, mengde og måleredskap for å veilede i riktig bruk
  • utføre helsetjenester etter gjeldende prosedyrer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering