Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter anlegg og teknikk

 • beskrive
  hvordan aktuelle anleggstyper innenfor akvakultur er bygget opp, og drøfte
  anleggets funksjonalitet
 • anvende
  redskaper og utstyr ut fra situasjon og behov, utstyrets oppbygning og bruksområde
 • velge materialer etter formål og utføre sammenføyninger
 • drøfte
  forebyggende tiltak, vurdere
  skadebegrensende tiltak ved uhell og følge nødprosedyrer
 • arbeide om bord i båt på en sikker måte og utvise godt sjømannskap
 • bruke
  yrkesrelevant kommunikasjonsutstyr til å kommunisere
 • utføre stropping, anhuking, rigging og signalføring ved bruk av kran

Underveisvurdering

Standpunktvurdering