Foredrag: Livsmestring og helse

Foredrag med Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder. Foredraget er for alle ansatte i barnehager. 

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er din styrke når det gjelder å skape trivsel og mestringsopplevelser hos barn i barnehagen?
  • Hva er din utfordring når det gjelder å skape trivsel og mestringsopplevelser hos barn i barnehagen?
  • Hva vil du gjøre for å snu utfordringen til en mulighet
Livsmestring og helse i rammeplanen