Håndtering av kriser og sorg i barnehagen

Innledning

I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Noen barn vil allerede tidlig i barndommen oppleve dette. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer uten forvarsel, og det kan være hendelser som sykdom og samlivsbrudd som gradvis utvikler seg. Å oppleve tap gjennom dødsfall eller skilsmisse er kanskje den vanligste krisen småbarn opplever. At et barn gjennomgår en sorg eller krise, kan være mer eller mindre synlig for omgivelsene. Når krisen først rammer, er det viktig at barnehagen har tenkt gjennom hvordan de skal forholde seg og dermed hjelpe barnet til å forstå og takle krisen. Det handler om å se, oppdage, snakke med og bidra til barns mestring.