Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for barn med flerspråklig bakgrunn

Hospitering

Noen skoler og barnehager som samarbeider om de samme barna, har prøvd ut gjensidig hospitering. Det gjøres for eksempel ved at lærere som skal arbeide med 1.trinn på høsten, hospiterer i barnehagen noe tid på våren. Om høsten kommer pedagoger fra barnehagen til skolen og observerer hvordan barna som nå er elever har det på skolen.

Hensikten med en slik hospiteringsordning er å gi et innblikk i hvordan det pedagogiske arbeidet gjennomføres ved virksomhetene. Lærere får innblikk i hvordan barnehagen arbeider med minoritetsspråklige barn og barnehagelærere på sin side får kjennskap til hvordan arbeidet foregår i skolen. Barnehage og skole kan på den måten lære av hverandre. Fra en av skolene som deltok i Språkløftet, rapporterte de at etter hospiteringen i barnehage fokuserte skolen mer på temabasert språkarbeid og benyttet konkreter i større grad enn de gjorde tidligere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!