Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for barn med flerspråklig bakgrunn

Det er av stor betydning at overgangen fra barnehage til skole oppleves som god for barnet og for foreldrene. Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er viktig for å legge til rette for et helhetlig utdanningsløp.