Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for barn med flerspråklig bakgrunn

Introduksjon

En god sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen, og bidra til at opplæringen tilpasses på en god måte allerede fra første dag i skolen.

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem». (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, punkt 5.1

For foreldre som ikke selv har erfaring med norsk skole, kan det være ekstra viktig med god informasjon ved overgangen fra barnehage til skole. Et godt samarbeid, allerede før barnet begynner på skolen, kan bidra til at overgangen blir god for både barn og foreldre.

I regi av Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har ni kommuner deltatt i et prosjekt kalt Språkløftet. Ett av tiltakene i prosjektet dreide seg om å legge til rette for en god sammenheng mellom barnehage og skole for barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Her presenteres noen erfaringer fra kommuner som deltok i prosjektet, og som la til rette for gode tiltak ved overgangen fra barnehage til skole.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!