Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for barn med flerspråklig bakgrunn

Samarbeidsmøter mellom personalet i barnehage og skole

I mange kommuner hører det med til de ordinære rutinene å arrangere møter mellom ansatte i barnehage og skole for å samarbeide om overgangen. I noen av kommunene som deltok i Språkløftet, arrangeres samarbeidsmøter utover de ordinære møtene. På slike møter er det arbeid med flerspråklige barn som er temaet. Ansatte i barnehage og skole får på den måten anledning til å utveksle erfaringer og samtale om arbeidsmåter knyttet til arbeid med minoritetsspråklige barn.

Noen steder har barnehage og skole sammen sett på rammeplanen for barnehagen og kompetansemålene etter andre trinn i skolen. For de som arbeider i barnehage, oppleves det som nyttig å få innsikt i hva barnet møter på skolen. Lærerne på sin side, uttrykker at det er viktig å kjenne til innholdet i barnehagen.

På den måten skapes en plattform der pedagoger kjenner de to arenaene og de kan reflektere over sin pedagogiske begrunnelse for valg av metoder i språkarbeidet. I samarbeidsmøtene kan barnehage og skole utveksle erfaringer og de får dermed et godt grunnlag for å skape sammenheng mellom arbeidet i barnehage og skole.

Et annet naturlig tema for samarbeidsmøtene er foreldresamarbeid. Barnehagen kan ha hatt en forholdsvis tett og uformell kontakt med foreldrene, mens skolens samarbeid er av mer formell karakter. For foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan det være en ekstra stor overgang når barnet slutter i barnehage og begynner på skolen. Det kan være viktig at barnehage og skole snakker sammen om foreldresamarbeid. For å få til god sammenheng trenger lærere å kjenne til erfaringer fra barnehagens foreldresamarbeid, og det kan være nyttig med gode råd og tips om hvordan arbeidet gjøres videre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!