Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Vinneren 2021 er Sandnessjøen videregående skolen i Nordland. 

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er Inga Bostad.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen vil deles ut i 2021. 

 • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
 • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
 • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Slik foregår nominasjonen

Statsforvalterne nominerer skoler innen 30. august 2021

Utdanningsdirektoratet har gitt statsforvalterne i oppdrag å nominere kandidater fra hvert fylke. Det er ingen begrensing for hvor mange skoler som kan nomineres. Alle statsforvaltere må nominere kandidater til prisen, men de kan selv velge nominasjonsprosedyre.

Statsforvalterne har frist for å sende inn årets kandidater til Utdanningsdirektoratet 30. august 2021. De velger selv hvilken frist de setter for sine egne skoler.

Organisasjoner kan bidra til å nominere skoler

Vi oppfordrer ulike organisasjoner til å ta kontakt med skoler eller skoleeiere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater. Nominasjonen går via statsforvalterne

Kandidatene skal være fra hele grunnopplæringen. Det velges kun én vinner annethvert år, og vi offentliggjør vinneren i oktober.

Juryen 

Juryen består av:

 • Inga Bostad, juryleder
 • Steffen Handal, Utdanningsforbundet
 • Stig Johannessen, Skolelederforbundet
 • Edvard Botterli Udnæs, Elevorganisasjonen
 • Bjørn Arild Gram, KS
 • Marius Chramer, FUG
 • Wenche Jorunn Merethe Andersen, Sametinget

Vinnerskolen får:

 • 250 000 kr
 • Diplom
 • Et kunstverk utformet av H.M. Dronning Sonja

Kunstverk utformet av Dronning Sonja

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!