Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom.

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Se vinnere av prisen.

Neste gang prisen deles ut er i 2025. 

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.  

 • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
 • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
 • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Slik foregår nominasjonen

Statsforvalterne nominerer skoler

Utdanningsdirektoratet har gitt statsforvalterne i oppdrag å nominere kandidater fra hvert fylke. Det er ingen begrensing for hvor mange skoler som kan nomineres. Alle statsforvaltere må nominere kandidater til prisen, men de kan selv velge nominasjonsprosedyre.

Organisasjoner kan bidra til å nominere skoler

Vi oppfordrer ulike organisasjoner til å ta kontakt med skoler eller skoleeiere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater. Nominasjonen går via statsforvalterne.

Vi ønsker kandidater fra hele grunnopplæringen. Det velges kun én vinner annethvert år, og vi offentliggjør vinneren i oktober.

Juryen 

Juryen består av:

 • Inga Bostad, juryleder
 • Steffen Handal, Utdanningsforbundet
 • Mona Søbyskogen, Skolelederforbundet (erstatter Stig Johannessen i årets jury)
 • Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen
 • Gunn Marit Helgesen, KS
 • Marius Chramer, FUG
 • Wenche Jorunn Merethe Andersen, Sametinget

Vinnerskolen får:

 • 250 000 kr
 • Et kunstverk utformet av H.M. Dronning Sonja
 • Diplom

Kunstverk utformet av Dronning Sonja