Dronning Sonjas skolepris - skjema for nominasjon

Skoler som ønsker å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris må fylle ut et skjema for å beskrive hvordan dere arbeider med å fremme likeverd og inkludering på skolen. Vi vil publisere skjemaet i god tid før neste nominasjonsrunde. 

Skjemaet må sendes inn via post eller som et vedlegg til e-post til statsforvalteren, som har ansvar for å nominere kandidater fra sitt fylke.

Hva spør vi om i skjemaet?

I tillegg til å fylle inn generelle opplysninger om skolen, ber vi om at dere beskriver kort hvordan dere arbeider med elevenes læringsmiljø og for å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet. Vi ber dere også beskrive hvordan dere arbeider for at alle skal føle trygghet og tilhørighet, og synliggjøre hvordan dere ivaretar elevenes rettigheter for deltakelse og medbestemmelse. Skriv også litt om hvordan dere legger til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene, og hvordan dere jobber med likeverd, inkludering og involvering av hele skolens personale, elever og foreldre.

Les om prisen og priskriteriene

Hvordan kan du lagre skjemaet?

Du kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen lokalt på din egen maskin. Når du skal hente opp igjen skjemaet, må du først åpne et blankt skjema, klikke på "Mellomlagring" og klikke på knappen som heter "Bla igjennom".

Du kan senere hente opp igjen skjemaet og fortsette utfyllingen. Dersom du tar mer enn to timers pause fra å fylle ut skjemaet, vil du miste ulagrede data.

Eksempel på en god søknad

Det finnes ingen fasit på hvordan du bør utforme søknaden, men til inspirasjon kan du ta en titt på Apalløkka skole sin søknad. Apalløkka vant Dronning Sonjas skolepris i 2018.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Dronning Sonjas skolepris eller søknadsskjemaet? Da kan du kontakte oss på post@utdanningsdirektoratet.no eller telefon 23 30 12 00.