Dronning Sonjas skolepris - skjema for nominasjon

Skoler som ønsker å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris må fylle ut et skjema for å beskrive hvordan dere arbeider med å fremme likeverd og inkludering på skolen. Her finner dere skjemaet.  

Skjema for nominasjon

Skjemaet må sendes inn via post eller som et vedlegg til e-post til statsforvalteren, som har ansvar for å nominere kandidater fra sitt fylke.

Hva spør vi om i skjemaet?

I tillegg til å fylle inn generelle opplysninger om skolen, ber vi om at dere beskriver kort hvordan skolen arbeider for å oppfylle elevenes rett til et inkluderende, trygt og godt skolemiljø, og for at hver enkelt elev skal oppleve å bli sett og anerkjent. Vi ber dere videre beskrive hvordan dere arbeider for at alle skal føle trygghet og tilhørighet, og synliggjøre hvordan dere ivaretar elevenes rettigheter til reell deltakelse og medbestemmelse. Skriv også litt om hvordan dere legger til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene, og hvordan dere jobber helhetlig og langsiktig med likeverd, inkludering og mangfold. Til slutt ber vi dere beskrive hvordan dere i dette arbeidet involverer hele skolens personale, elever og foreldre.

Les om prisen og priskriteriene

Hvordan kan du lagre skjemaet?

Du kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen lokalt på din egen maskin. Når du skal hente opp igjen skjemaet, må du først åpne et blankt skjema, klikke på "Mellomlagring" og klikke på knappen som heter "Bla igjennom".

Du kan senere hente opp igjen skjemaet og fortsette utfyllingen. Dersom du tar mer enn to timers pause fra å fylle ut skjemaet, vil du miste ulagrede data. 

Eksempel på en god søknad

Det finnes ingen fasit på hvordan du bør utforme søknaden, men til inspirasjon kan du ta en titt på Sandnessjøen videregående skole sin søknad. Sandnessjøen vgs vant Dronning Sonjas skolepris i 2021. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Dronning Sonjas skolepris eller søknadsskjemaet? Da kan du kontakte oss på post@utdanningsdirektoratet.no eller telefon 23 30 12 00.