8. Barnehagens arbeidsmåter

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Personalet skal

  • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
  • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning
  • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter
  • arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng
  • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan legger vi til rette for varierte arbeidsmåter i vår barnehage? 
  • Hvordan vurderer vi våre arbeidsmåter?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!