Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Personalet skal

  • oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av
  • planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn
  • bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter
  • legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter
  • introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer
  • sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva legger vi i ordet progresjon i barnehagens innhold? 
  • Hvordan legger vi til rette for progresjon i barnehagens innhold for alle barn?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!