Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge

Informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet på flere språk. Informasjonen kan dere bruke i dialog med nyankomne barn, elever og foresatte.