Kjennetegn på måloppnåelse – duodji 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i duodji (KHV02-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Utkast

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakteren 2Karakteren 4Karakteren 6
Eleven kan enkel bruk av noen verktøy og håndverksteknikk, på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte.Eleven kan og viser presisjon i bruk av ulike verktøy og håndverksteknikk på en forklarende og hensiktsmessig og miljøbevisst måte. Eleven viser høy presisjon i bruk av ulike verktøy og håndverksteknikk på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte.
Eleven kan delvis reflektere over visuelle virkemidler eller kulturelle referanser.Eleven viser refleksjonsevne fra et inspirasjonsmateriale og forklarer visuelle virkemidler og kulturelle referanser.Eleven viser selvstendig utforskning av muligheter knyttet til funksjon og holdbarhet.
Eleven dokumenterer delvis egne skapende prosesser og beskriver resultater og egen læring.Eleven dokumenterer valg og erfaringer fra egne skapende prosesser og beskriver resultater og egen læring med støtte i noen fagbegrep.Eleven dokumenterer valg og erfaringer fra egne skapende prosesser på en oversiktlig måte og reflekterer over resultater og egen læring med støtte i et bredt fagbegrep.
Eleven viser noe kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom immateriell kulturarv.Eleven viser kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom eksempel på immateriell kulturarv.Eleven viser høy kompetanse på valg av formålstjenlig materiale og bearbeiding gjennom ulike eksempler på immateriell   kulturarv.
Eleven dokumenterer noe av påbegynt idé gjennom skisser , modeller og viser til et påbegynt sluttprodukt.Eleven dokumenterer og forklarer form og tekniske løsninger gjennom skisser, modeller og lager et sluttprodukt med enkel ide på innovasjon.Eleven dokumenterer ideer og forklarer form og tekniske løsninger gjennom skisser og modeller på en detaljert og oversiktlig måte . Lager et sluttprodukt utfra dette med tanker og ideer på innovasjon.
Eleven nevner delvis et eksempel på hvordan identitet, kunst og design kan gjenspeiles, og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling.Eleven forteller og forklarer hvordan identitet, kunst og design kan gjenspeiles, og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling.Eleven viser og forklarer gjennom eget skapende arbeid og refleksjon over hvordan identitet, kunst og design gjenspeiles og kan påvirke hverdagsliv og samfunnsutvikling.